KONTAKT

Jeżeli nie znajdujesz odpowiedzi w naszym FAQ, to możesz nam zadać pytanie. Proszę zauważ, że cenimy Twoją opinię i nasze ograniczenia nie pozwalają na angażowanie się w rozbudowaną filozoficzną korespondencję. Nawiązując do dużej ilości maili, które otrzymujemy, nie możemy zagwarantować odpowiedzi.

ADRES POCZTOWY:

The Ayn Rand Institute
6 Hutton Centre Drive, Suite 600
Santa Ana, CA 92707
United States

EMAIL

avsanz@aynrandeurope.org

TELEFON

+1 949-222-6550

FAX

+1 949-222-6558